Υποστήριξη Επιχειρήσεων

Συμβολαια Τεχνικης Υποστηριξης

Οι ηλεκτρονικοί υπολογιστές, οι servers καθώς και όλα τα περιφερειακά που περιλαμβάνει ένα δίκτυο αποτελούν απαραίτητο εργαλείο λειτουργίας των επιχειρήσεων. Τα προβλήματα όμως που παρουσιάζονται είναι αρκετά και μπορούν να παλινδρομήσουν την ροή της εργασίας για αρκετά μεγάλο χρονικό διάστημα.

Υποστήριξη Επιχειρήσης

Υποστήριξη servers
Remote Support
Συμβουλευτικές Υπηρεσίες
Ασφάλεια Συστημάτων και Δικτύων (Antivirus checks / configurations)
Δημιουργία αντιγράφων ασφάλειας των αρχείων σας
Διαχείριση εκτυπωτών / scanners κλπ